service-detail-page
other
close
language Land
search
language
keyboard_arrow_left
Nederland
Nederlands

Voorwaarden van Hillrom

Website voor Hillrom Company Inc. worden gemaakt door Hillrom Co., Inc., een werkmaatschappij die geheel eigendom is van Hillrom Holdings (NYSE: HRC). De volledige inhoud van de websites van Hillrom Co., Inc. vallen onder het auteursrecht en worden beschermd door de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. Gebruikers mogen materiaal van de websites van Hillrom Co., Inc. uitsluitend kopiëren, downloaden of afdrukken voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het kopiëren, downloaden, afdrukken, opnieuw distribueren of publiceren van materiaal van een website van Hillrom Co., Inc. voor enig commercieel doel is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hillrom Co., Inc.

Kennisgeving inzake elektronische communicatie

Elektronische communicatie die u naar de websites van Hillrom Co., Inc. of dochterondernemingen van Hillrom Co., Inc. of aan Hillrom Co., Inc gelieerde ondernemingen (Hillrom) stuurt, wordt ontvangen op een niet-vertrouwelijke basis en Hillrom Co., Inc. is op geen enkele manier verplicht om zich ervan te weerhouden deze te reproduceren, te publiceren of anderszins te gebruiken. Hillrom Co., Inc. is vrij om de inhoud van dergelijke communicatie, inclusief eventuele ideeën, concepten voor uitvindingen, technieken of knowhow in deze communicatie, voor enig doel inclusief de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of services te gebruiken. De afzender van enige communicatie aan websites van Hillrom Co., Inc. is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die deze bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de inhoud.

Handelsmerk kennisgeving

Hillrom® is een gedeponeerd handelsmerk van Hillrom Services, Inc. Handelsmerken of dienstmerken die de producten of diensten identificeren die op een van de hierboven genoemde websites worden beschreven, zijn handelsmerken of dienstmerken van Hillrom Services, Inc. Alle overige handelsmerken of dienstmerken waarnaar wordt verwezen, zijn de handelsmerken of dienstmerken van de betreffende bedrijven.

Standaardgarantie van Hillrom

Raadpleeg het bijgevoegde bestand om de standaardgarantie van Hillrom te bekijken of af te drukken. Klik hier om het bestand te downloaden.

Werken met Parts-Online en OnDemand-creditcard

De Parts OnLine- en OnDemand-websites van Hillrom bieden gebruikers de mogelijkheid om met creditcard te betalen voor hun online bestellingen of openstaande Hillrom-facturen voor verhuringen. Als u kiest om met een creditcard te betalen, zal Hillrom de betalingstransactie elektronisch voltooien door uw creditcardnummer en vervaldatum voor de transactie te gebruiken.  Hillrom gebruikt TLS (Transport Layer Security)-technologie om de informatie die u naar Hillrom verzendt te beveiligen en de transactieresultaten van de verwerkte betaling op te slaan. Hillrom zal uw creditcardgegevens niet aan derden verhuren, verkopen of anderszins bekendmaken voor marketing of andere doeleinden, behalve zoals wettelijk vereist of zoals vereist teneinde de transactie die u hebt aangevraagd te voltooien (bijvoorbeeld, door uw creditcardgegevens en het aankoopbedrag voor betaling bekend te maken aan de emitterende bank voor betaling aan Hillrom via een transactieproces). U kunt contact opnemen met Hillrom als u rekeninginformatie wilt corrigeren die naar u mening onjuist is.

Gebruikmaken van my.Hillrom.com

Uitsluiting van garantie voor service-informatie.

Rapporten die worden gegenereerd voor gebruik door klanten bevatten informatie met betrekking tot services die door Hill-Rom zijn uitgevoerd aan apparatuur van klanten overeenkomstig de van toepassing zijnde serviceovereenkomst. Hillrom doet alles wat redelijkerwijze mag worden verwacht om de service-informatie te verifiëren. Gegevens in eindemaandrapporten worden pas als geverifieerd beschouwd op de 15e dag van de daaropvolgende maand.

Uitsluiting van garantie

De informatie op de website van Hillrom Co., Inc. wordt verstrekt op een 'zoals deze is'-basis zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Hillrom Co., Inc. geeft geen verklaring of garantie dat toegang tot de website Hillrom Co., Inc. continu of tijdelijk beschikbaar zal zijn, ononderbroken zal zijn en foutloos zal zijn. In geen geval zal Hillrom Co., Inc. of zullen dochterondernemingen of divisies van Hillrom Co., Inc., aan Hillrom Co., Inc. gelieerde ondernemingen of compliance officers, directeuren of werknemers van deze ondernemingen of divisies aansprakelijk zijn voor eventuele incidentele, directe of indirecte gevolgschade, zelfs niet wanneer ze vooraf zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Hillrom Co., Inc. heeft de nauwkeurigheid van de inhoud van enige website die via een link aan een website van Hillrom Co., Inc. is gekoppeld, niet geverifieerd. Websites die via een link gekoppeld zijn aan websites van Hillrom Co., Inc. worden noch expliciet noch impliciet goedgekeurd. Het gebruik van dergelijke links is geheel voor eigen risico. Hillrom Co. Inc.-websites bevatten informatie over producten die al dan niet beschikbaar kunnen zijn buiten het land van herkomst, of die beschikbaar kunnen zijn onder andere handelsnamen of handelsmerken. Niets op websites van Hillrom Co. Inc. zal worden beschouwd als een aanbod om enig product of enige service te verkopen aan een bepaalde klant of in een bepaalde jurisdictie. Hillrom Co., Inc. behoudt zich het recht voor om elk aanbod om producten of services te kopen te accepteren of te weigeren. Het materiaal gepresenteerd op de websites van Hillrom Co. Inc. is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Neem contact op met een vertegenwoordiger van Hillrom Co., Inc. voor meer informatie over de beschreven producten en services.