article-detail-page
knowledge
close
language Land
search
language
keyboard_arrow_left
Nederland
Nederlands

Hoe de verschillende stadia van hypertensie te behandelen

Een arts meet de bloeddruk van een patiënt terwijl de patiënt in een ziekenhuisbed van Hillrom ligt.

De American Heart Association publiceerde in 2017 een bijgewerkte hypertensierichtlijn die nieuwe bloeddrukdoelen en behandelingsaanbevelingen voor patiënten met hoge bloeddruk besprak.

In de nieuwe hypertensierichtlijn werd de definitie van hypertensie gewijzigd om de nieuwe doelen voor systolische en diastolische bloeddrukmetingen weer te geven. Deze bloeddrukdoelen helpen de klinische besluitvorming door hypertensie te categoriseren: normale bloeddruk, verhoogde bloeddruk, fase 1 en fase 2.1

Eerder werd hoge bloeddruk gedefinieerd als een systolische bloeddruk van 140 mmHg of hoger of een diastolische bloeddruk van 90 mmHg of hoger.1 De bijgewerkte richtlijn heeft hypertensie opnieuw gedefinieerd als een systolische bloeddruk van 130 mmHg en een diastolische bloeddruk van 80 mmHg en hoger.1 Als gevolg hiervan worden patiënten met een systolische bloeddruk hoger dan of gelijk aan 140/90 mmHg nu beschouwd als patiënten met een hypertensie fase 2.1

Er zijn meer hypertensieve patiënten dan ooit tevoren; deze wijdverbreide aandoening zal tussen 2013 en 2030 naar verwachting met 8% toenemen.2Daarom bood de hypertensierichtlijn nieuwe aanbevelingen voor behandeling die zowel levensstijlveranderingen als farmacologische strategieën omvatten om deze aandoening te beheersen.1Het is van cruciaal belang voor zorgverleners om een uitgebreid inzicht te hebben in hoe de verschillende stadia van hypertensie effectief kunnen worden behandeld om de gevaarlijke effecten ervan te helpen voorkomen.

Normale bloeddruk

Normale bloeddruk wordt gedefinieerd als een systolische bloeddruk van < 120 mmHg en diastolische bloeddruk van < 80 mmHg.1 Patiënten met een normale bloeddruk worden aangemoedigd om een gezonde levensstijl te blijven leiden om hun normale bloeddruk te handhaven en de ontwikkeling van hypertensie te voorkomen. Patiënten met een normale bloeddruk kunnen hun waarden jaarlijks laten evalueren.

Verhoogde bloeddruk

Verhoogde bloeddruk werd eerder “prehypertensie” genoemd. Het wordt geclassificeerd als een systolische bloeddruk van 120 - 129 mmHg en een diastolische bloeddruk van minder dan 80 mmHg.1Om te voorkomen dat de hypertensie erger wordt, wordt aanbevolen dat de patiënt zijn/haar levensstijl aanpast en dat de bloeddruk binnen 3 - 6 maanden opnieuw wordt beoordeeld.1De aanpassingen voor een gezonde levensstijl omvatten:1

  • Het volgen van het DASH-dieet, dat rijk is aan fruit, groenten, volle granen en magere zuivelproducten
  • Regelmatig bewegen
  • Minder natrium consumeren
  • Een gezond gewicht behouden
  • Stress onder controle houden
  • Bloeddrukbewaking thuis via eenbloeddrukmeter voor thuis
  • Alcoholgebruik beperken
  • Niet meer roken
  • Goede nachtrust

Niet-farmacologische therapie alleen is een effectieve behandelingsstrategie bij volwassenen met een verhoogde bloeddruk3, 4, omdat dit de systolische bloeddruk met ongeveer 4 - 11 mmHg kan verlagen.1

Hypertensie fase 1

Hypertensie fase 1 wordt gedefinieerd als een systolische bloeddruk van 130 - 139 en een diastolische bloeddruk van 80 - 89 mmHg.1Het risico van de patiënt op hartaandoeningen en beroertes na 10 jaar moet worden beoordeeld met behulp van derisicocalculator voor atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen (ASCVD) om het juiste behandelings- en follow-up-schema te bepalen.1

ASCVD-risico minder dan 10%:

Het wordt aanbevolen dat de patiënt uitsluitend aanpassingen voor een gezonde levensstijl doorvoert als het risico op ASCVD minder dan 10% bedraagt. De bloeddruk van de patiënt moet binnen 3 - 6 maanden worden beoordeeld.1

ASCVD hoger dan 10%:

Aanpassingen voor een gezonde levensstijl in combinatie met bloeddrukverlagende medicatie (één middel) is de aanbevolen behandeling als het ASCVD-risico van de patiënt groter is dan 10% of als de patiënt een klinische cardiovasculaire ziekte, diabetes mellitus of chronische nierziekte heeft. Na het starten van de behandeling moet de bloeddruk van de patiënt binnen één maand opnieuw worden beoordeeld.1Als de gewenste bloeddruk van de patiënt na een maand wordt bereikt, kan de patiënt over 3-6 maanden opnieuw worden beoordeeld.1Als de gewenste bloeddruk na een maand niet wordt gehaald, moet andere medicatie of titratie worden overwogen.1 De patiënt moet maandelijks op controle komen bij de arts totdat de bloeddruk onder controle is.1

Hypertensie fase 2

Hypertensie fase 2 wordt gedefinieerd als een systolische bloeddruk van ≥ 140 mmHg en een diastolische bloeddruk van ≥ 90 mmHg.1 Een combinatie van aanpassingen voor een gezonde levensstijl en bloeddrukverlagende medicatie (twee eerstelijnsmiddelen van verschillende klassen) is het aanbevolen zorgplan voor patiënten met hypertensie fase 2.1Als de gewenste bloeddruk van de patiënt na een behandeling van 1 maand wordt bereikt, kan de patiënt binnen 3 - 6 maanden opnieuw worden beoordeeld.1Als de gewenste bloeddruk niet is bereikt na een behandeling van 1 maand, moet andere medicatie of titratie worden overwogen, samen met maandelijkse follow-ups bij de arts totdat de bloeddruk onder controle is.1

Hypertensieve urgentie versus hypertensief noodgeval

Als de bloeddruk van de patiënt sterk stijgt (systolische bloeddruk hoger dan 180 mmHg of diastolische bloeddruk hoger dan 120 mmHg) en geen tekenen of symptomen vertoont die duiden op beschadiging of dysfunctie van het doelorgaan, wordt deze situatie beschouwd als een hypertensieve urgentie.1Bij deze patiënten moet de therapie met antihypertensieve medicatie worden verhoogd.1

Als de ernstige bloeddrukstijging van de patiënt gepaard gaat met nieuwe of verergerde schade aan het doelorgaan, wordt dit beschouwd als een hypertensief noodgeval. 1Patiënten met een hypertensief noodgeval moeten worden opgenomen op de intensive care. Er moet een middel worden toegediend om de bloeddruk te verlagen, en de bloeddruk van de patiënt moet continu worden bewaakt.1Als deze situatie niet behandeld wordt, is het gemiddelde overlevingspercentage 10,4 maanden.5

Belangrijkste punten

Er is een sterke correlatie tussen de bloeddruk en het risico op cardiovasculaire aandoeningen hoe hoger de bloeddruk, hoe groter het risico op cardiovasculaire aandoeningen.1Daarom is het belangrijk dat zorgverleners weten hoe ze de verschillende stadia van hypertensie moeten behandelen. Het integreren van zowel niet-farmacologische als farmacologische behandelingsstrategieën kan helpen het risico van de patiënt voor het ervaren van de gevaarlijke effecten van hypertensie, zoals zichtverlies, hartaanval of hartfalen, beroerte en nierschade, te beheersen.6

Download ons eBook voor meer informatie over het behandelen van de verschillende stadia van hypertensie en de voordelen die geautomatiseerde oplossingen kunnen bieden bij het detecteren, diagnosticeren en beheersen van deze aandoening in het ziekenhuis en daarbuiten.

Referenties:

1. American Heart Association. 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults.

2. American Heart Association and American Stroke Association. 2017 Heart Disease and Stroke Statistics Update.

3. Whelton PK, Appel LJ, Espeland MA, et al; for the TONE Collaborative Research Group. Sodium reduction and weight loss in the treatment of hypertension in older persons: a randomized controlled trial of nonpharmacologic interventions in the elderly (TONE). JAMA. 1998;279(11):839-846.

4. Whelton PK. The elusiveness of population-wide high blood pressure control. Annu Rev Public Health. 2015;36:109-130.

5. Keith NM, Wagener HP, Barker NW. Some different types of essential hypertension: their course and prognosis. Am J Med Sci. 1974;268(6):336-345.

6. National Heart, Lung, and Blood Institute. Hoge bloeddruk. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/high-blood-pressure. Bekeken 17 september 2018