https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/8-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land
search
language
keyboard_arrow_left
Nederland
Nederlands

Integrating a Standardized Mobility Program and Safe Patient Handling

Dickinson, S. et al. | Critical Care Nursing Quarterly | 2018

Een patiënt glimlacht in de camera terwijl een zorgverlener de rolstoel door een ziekenhuisgang duwt.

Abstract

Vroegtijdige, routinematige mobilisatie van ernstig zieke patiënten is veilig en verkort de verblijfsduur in het ziekenhuis, verkort de duur van mechanische beademing, en verbetert de spierkracht en functionele onafhankelijkheid. Bij de Universiteit van Michigan hebben we het tij gekeerd door een gestructureerd proces te creëren om onze patiënten in beweging te krijgen, terwijl zij en ons personeel veilig blijven door het gebruik van een gestandaardiseerd mobiliteitsprotocol dat de componenten voor veilige omgang met patiënten omvat. Ons protocol is eenvoudig en kan gemakkelijk worden aangepast voor alle patiëntenpopulaties door simpelweg een aantal in- en exclusiecriteria te wijzigen. Het protocol bevat richtlijnen voor een veilige omgang met patiënten en voor preassessment van mobiliteit , mobiliteitsnormen , richtlijnen voor apparatuur en documentatietools. De activiteiten zijn gebaseerd op bewijs en goed doordacht om complicaties te voorkomen, mobilisatie te bevorderen en letsel bij patiënten en medewerkers te voorkomen. Dit artikel bespreekt hoe een tertiaire zorginstelling een initiatief voor veilige omgang met patiënten heeft opgenomen in een bestaand mobiliteitsprogramma en dit heeft uitgevoerd binnen een gezondheidszorgsysteem om de veiligheid van onze patiënten en medewerkers te waarborgen.

 

Inhoud weergeven

 

Zorgomgevingen: acute zorg

Klinische focus: veilige omgang met patiënten en mobiliteit

Type inhoud: tijdschriftartikelen