article-detail-page
knowledge
close
language Land
search
language
keyboard_arrow_left
Nederland
Nederlands

Visusscreening bij kinderen: belangrijke veelgestelde vragen

moeder en zorgverlener met kind

Oogafwijkingen komen vaak voor bij kinderen; wereldwijd leven er 19 miljoen met een gezichtsstoornis.1 Bij gezichtsstoornissen zijn er vaak geen merkbare symptomen,2 en daardoor realiseren kinderen zich vaak niet dat ze de wereld anders zien dan anderen.3

Niet-gecorrigeerde gezichtsstoornissen kunnen de cognitieve, emotionele, neurologische en fysieke ontwikkeling van een kind beïnvloeden, wat kan leiden tot gedragsproblemen, verstoring van vroege geletterdheid en leerprocessen, en zelfs permanent verlies van gezichtsvermogen.4 Visusscreening bij kinderen is de eerste verdedigingslinie voor het vroegtijdig opsporen van mogelijke oogafwijkingen, wanneer de kans op een effectieve behandeling groter is.5

Voor meer duidelijkheid over visusscreening bij kinderen hebben we een lijst opgesteld van de meest voorkomende vragen en antwoorden over deze cruciale test.

 

Wat is een visusscreening?

Een visusscreening is een methode die wordt gebruikt om kinderen op te sporen met een oogaandoening die kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen.4

Wat is amblyopie?

Amblyopie is de belangrijkste oorzaak van verlies van gezichtsvermogen bij Amerikaanse kinderen.6 Dit wordt gedefinieerd als verminderd gezichtsvermogen in één of beide ogen als gevolg van een afwijkende ontwikkeling van het gezichtssysteem.7 Hoe eerder er wordt behandeld, hoe meer kans op succes.5 Als het kind niet wordt behandeld, kan het blind worden aan het amblyopische oog.8

Waarom heeft mijn kind een visusscreening nodig?

Een visusscreening kan helpen mogelijke oogafwijkingen op te sporen op jonge leeftijd, wanneer de behandeling het meest effectief is.4

Wanneer moet mijn kind een visusscreening krijgen?

De American Academy of Pediatrics (AAP) adviseert dat kinderen met 12 maanden een instrumentgebaseerde visusscreening moeten krijgen, naast een test met een kaart zodra het kind een visuele acuïteitskaart kan lezen (meestal rond 3-5 jaar).9

Wat is een instrumentgebaseerde visusscreener?

Een instrumentgebaseerde visusscreener zoals de Welch Allyn Spot™ Vision Screener kan eenvoudig en snel visuscondities detecteren die een verminderd zicht of amblyopie kunnen veroorzaken.9

Een arts onderzoekt een kind met ouder in de spreekkamer met Spot Vision Screener
Schermweergave van Spot Vision Screener met kind op de achtergrond
Spot Vision Screener test klein meisje in de spreekkamer

Is het gemakkelijk om een instrumentgebaseerde visusscreening te krijgen?

Een instrumentgebaseerde visusscreener maakt een afbeelding van de ogen om refractaire fouten en verkeerde uitlijning van de ogen te meten; dat kan net zo snel en gemakkelijk zijn als het maken van een foto met een digitale camera.6, 9

Welke soorten oogafwijkingen worden gedetecteerd door een instrumentgebaseerde visusscreener?

Een instrumentgebaseerde visusscreener kan veel voorkomende aandoeningen detecteren die het gezichtsvermogen bedreigen, zoals bijziendheid, verziendheid, wazig zicht, ongelijke refractie, verkeerde uitlijning van de ogen, en ongelijke pupilgrootte.10

Zou ik het niet merken als er iets mis is met het gezichtsvermogen van mijn kind?

Kinderen beseffen vaak niet dat ze de wereld anders zien dan anderen en vaak zijn er bij oogafwijkingen geen merkbare symptomen.3

Wat is het verschil tussen een visusscreening en een uitgebreid oogonderzoek?

Met een visusscreening kan een oogafwijking worden gedetecteerd, maar een uitgebreid onderzoek met pupildilatatie door een oogdeskundige (optometrist oogarts) is noodzakelijk voor de diagnose.

Moeten de pupillen van mijn kind worden gedilateerd voor een visusscreening?

Nee, dilatatiedruppels zijn niet nodig voor een visusscreening.11

Wat gebeurt er als het resultaat van de visusscreening van mijn kind niet goed is?

Uw kind wordt voor verder onderzoek doorverwezen naar een oogarts. Het is van groot belang dat ouders deze aanbeveling opvolgen, omdat alleen een oogarts oogafwijkingen formeel kan diagnosticeren en behandelen.

Heeft mijn kind ook een uitgebreid oogonderzoek nodig als het resultaat van de visusscreening goed is?

Ja, regelmatig uitgebreid oogonderzoek is essentieel voor de evaluatie van de algehele ooggezondheid. Tijdens het onderzoek worden diverse tests uitgevoerd om de gezichtsscherpte, diepteperceptie, ooguitlijning en oogbeweging te beoordelen.12 Er worden oogdruppels gebruikt om de pupil te dilateren, waardoor een grondiger onderzoek van het oog mogelijk wordt.

Waar kan mijn kind een visusscreening krijgen?

Kinderartsen en huisartsen voeren vaak een visusscreening uit tijdens gezondheidscontroles van kinderen. Daarnaast kunnen visusscreenings op scholen worden uitgevoerd door schoolverpleegkundigen, of door getrainde leken bij publieke evenementen.

Bent u geïnteresseerd Saving Sight voor kinderen?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Referenties

1. Children’s Eye Foundation. https://www.childrenseyefoundation.org/. Bekeken 02/1/19.

2. Children’s Eye Foundation. A Practical Guide for Primary Care Physicians: Instrument-Based Vision Screening.

3. Prevent Blindness Wisconsin. Children’s Vision Screening. https://wisconsin.preventblindness.org/vision-services-and-programs-children-wisconsin. Bekeken 2/1/2019.Eyes On Learning. Veelgestelde vragen. http://www.eyesonlearning.org/resources/faq/. Bekeken 22/1/19.

5. Prevent Blindness Wisconsin. Understanding Vision Screenings and Eye Examinations. https://wisconsin.preventblindness.org/understanding-vision-screenings-and-eye-examinations. Bekeken 03/1/19.

6. Children’s Eye Foundation. https://www.childrenseyefoundation.org/see/. Bekeken 02/1/19.

7. Children’s Eye Foundation. You Can Stop Preventable Vision Loss. Bekeken 22/1/19.

8. Prevent Blindness Wisconsin. Our Vision for Children’s Vision: A National Call to Action for the Advancement of Children’s Vision and Eye Health. https://wisconsin.preventblindness.org/sites/default/files/national/documents/OurVisionforChildren_2010_0.pdf. Bekeken 02/1/19.

9. American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Pediatric Vision Screening: Guidelines for Effective and Efficient Vision Screening in Children.

10. Welch Allyn. Spot Vision Screener. https://www.welchallyn.com/en/products/categories/physical-exam/eye-exam/vision-screeners/spot-vision-screener.html. Bekeken 03/1/19.

12. Children’s Eye Foundation. See More Today. https://www.childrenseyefoundation.org/see-more-today/. Bekeken 22/1/19.

13. Centers for Disease Control and Prevention. Keep an Eye on Your Vision Health. https://www.cdc.gov/features/healthyvision/index.html. Bekeken 03/1/19.