https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/5-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land
search
language
keyboard_arrow_left
Nederland
Nederlands

Preventing Falls in Hospitalized Patients: State of the Science.

LeLaurin JH, Shorr R | Clinics In Geriatric Medicine

Een arts in een ziekenhuis glimlacht in de camera, terwijl op de achtergrond een groep andere artsen staat.

Samenvatting

Valincidenten van patiënten in een ziekenhuis vormen een dringend punt van zorg voor de veiligheid van de patiënt, maar er is slechts beperkt bewijs dat veelgebruikte interventies ter voorkoming van vallen in ziekenhuizen effectief zijn. In dit artikel worden algemene onderzoeksopzetten en het bewijs voor diverse interventies ter voorkoming van vallen in ziekenhuizen besproken. Er is behoefte aan grondiger onderzoek naar valpreventie in de ziekenhuisomgeving.

 

Inhoud weergeven

 

Zorginstellingen: acute zorg

Klinische focus: valpreventie

Type inhoud: tijdschriftartikelen