https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/8-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land
search
language
keyboard_arrow_left
Nederland
Nederlands

The Extra Resource Burden of in-Hospital Falls: A Cost of Falls Study.

Morello, et al. | The Medical Journal of Australia. | 2015

Een patiënt glimlacht naar de camera terwijl een zorgverlener hem/haar in een rolstoel door een ziekenhuisgang vervoert.

Uittreksel

Doelstelling: het kwantificeren van de extra verblijfsduur in het ziekenhuis en de kosten die verbonden zijn aan valpartijen in ziekenhuizen en letsel als gevolg van valpartijen in ziekenhuizen waarin acute zorg wordt verleend in Australië. Onderzoeksopzet, setting en deelnemers: een prospectief cohortonderzoek op meerdere locaties die werd uitgevoerd tussen 2011 en 2013 in de controleafdelingen van een valpreventie-onderzoek (6-PACK). Het onderzoek omvatte alle opnamen op 12 afdelingen voor acute medische en chirurgische zorg van zes Australische ziekenhuizen. Gegevens over valpartijen in ziekenhuizen werden verzameld uit medische dossier, dagelijkse mondelinge rapportage van hoofdverpleegkundigen op de afdeling, meldingen van ziekenhuisincidenten en administratieve databases. Gegevens over klinische kosten werden voor drie van de zes deelnemende ziekenhuizen gekoppeld om de kosten op patiëntniveau te berekenen.

 

Inhoud weergeven

 

Zorgomgeving: acute zorg

Klinische focus: valpreventie

Type inhoud: vakpublicaties