article-detail-page
knowledge
close
language Land
search
language
keyboard_arrow_left
Nederland
Nederlands

Drie factoren die van invloed kunnen zijn op uw ECG-interpretatie

Een arts glimlacht naar de camera in een ziekenhuis met andere artsen op de achtergrond.

Het belang van het uitvoeren van een goed ECG

Een ECG-test is vaak het eerste dat u doet als u vermoedt dat een patiënt hartproblemen heeft, en het kan het belangrijkste zijn dat u de hele dag doet. Als artsen de grondbeginselen voor het correct uitvoeren van ECG's over het hoofd zien, kunnen de resulterende interpretaties, diagnoses en behandelingsplannen voor patiënten ook fundamenteel worden beïnvloed. Er zijn een aantal factoren die de gegevens die door een ECG worden vastgelegd beïnvloeden, met gevolgen voor de manier waarop die gegevens vervolgens worden gebruikt bij diagnoses en behandelingsbeslissingen. Hieronder vindt u drie belangrijke probleemgebieden en stappen die u kunt volgen om tot een nauwkeurige ECG-interpretatie te komen.

Voorbereiding en plaatsing

Hoogwaardige ECG-golfvormen vereisen goede werkwijzen bij het voorbereiden van de patiënt en het plaatsen van elektroden. Als de juiste technieken niet zijn gevolgd, wordt de ECG-interpretatie negatief beïnvloed, nog voordat hij is begonnen.

Het vastleggen van de elektrische activiteit van het hart via elektroden wordt beïnvloed door het feit dat de huid soms een slechte geleider van elektriciteit is. Haar voorkomt bijvoorbeeld contact met elektroden, dode huid geleidt niet goed en oliën, lotions en gels kunnen een laagje achterlaten. Al deze oorzaken van slechte geleiding kunnen leiden tot artefacten.

Een goede voorbereiding bestaat daarom uit:

 • Ontharing
 • Verwijdering van lotions, poeders en oliën
 • Het drogen van de huid voor een betere bevestiging van de elektroden
 • Het scrubben van de huid om dode huidcellen te verwijderen

Deze benadering voor het voorbereiden van patiënten kan enige weerstand ondervinden van artsen, omdat ze gewend zijn aan bestaande processen of denken dat er beperkingen zijn. Om dergelijke bezwaren weg te nemen, moet u de belangrijke implicaties overwegen:

 • Patiënten kunnen op verschillende momenten bij verschillende instellingen een ECG ondergaan. Voor het vergelijken van nieuwe ECG's met oudere ECG's is het belangrijk dat de voorbereidingsprocedures overeenkomen.
 • Artefacten kunnen klinische beslissingen beïnvloeden en zelfs leiden tot foute beslissingen.
 • De meeste oorzaken van artefacten zijn te voorkomen en door ze aan te pakken kan de noodzaak om opnieuw te testen worden vermeden.
 • Als u enkele minuten neemt om de patiënt voor te bereiden, kan dit onderzoeken van een hogere kwaliteit geven bij de eerste poging.

Een juiste plaatsing van de elektroden is ook van cruciaal belang. Als het gaat om onnauwkeurige ECG-interpretaties, is de hoofdfactor die wordt genoemd de verkeerde plaatsing van precordiale elektroden.1 Volgens het ACC en de AHA wordt 5% van alle ECG's uitgevoerd met omgekeerde afleidingen.2 Soms is het moeilijk te zien dat afleidingen omgekeerd zijn geplaatst en kan dit ertoe leiden dat artsen ten onrechte aritmie waarnemen terwijl daar geen sprake van is.3

Filteren

ECG-filtering verwijdert ruis van ECG-registraties. Dit is bedoeld om artsen te helpen golfvormgegevens duidelijker te zien, waardoor ECG's gemakkelijker te lezen en te interpreteren zijn. Hoewel filteren een duidelijk ogend ECG kan opleveren, kan te veel filtering authentieke golfvormgegevens vervormen of verwijderen. Het probleem met overmatig gefilterde ECG's is dat artsen mogelijk niet weten wat ze missen.

Filteren is nuttig als de filters zijn ingesteld op geschikte drempels en als het interpretatiealgoritme nog steeds naar de originele golfvorm kijkt in plaats van naar de verwerkte golfvorm. Bestuursorganen zoals het ACC, de AHA en de HRS publiceren richtlijnen voor volwassenen en kinderen voor:

 • het beperken van filteren, zodat er geen mogelijk levensreddende golfvormgegevens worden verwijderd
 • het duidelijk aangeven van filters, zodat artsen de oorspronkelijke golfvormgegevens makkelijker kunnen onderscheiden van de verwerkte golfvormgegevens

Alle grote ECG-fabrikanten bieden filtering om ruis te verminderen en duidelijke ECG-opnamen te maken, en de meeste bieden ook interpretatiealgoritmen om besluitvorming te ondersteunen. Artsen moeten zich echter bewust zijn van de filtering die op ECG’s plaatsvindt en van de mogelijke invloed ervan op de interpretatie.

U kunt de volgende vragen stellen:

 • Zijn de filters ingesteld op de juiste drempel volgens de aanbevelingen van het ACC, de AHA en de HRS?
 • Hoe kan ik oorspronkelijke golfvormgegevens onderscheiden van verwerkte golfvormgegevens?
 • Kijkt de interpretatie naar de oorspronkelijke of verwerkte golfvorm?
een arts bekijkt gegevens op een monitor

Steekproef

Een ECG is een visuele weergave van de elektrische activiteit van het hart. De elektrische prikkeling van het hart vindt voortdurend plaats in een herhaald patroon om het hart te laten kloppen. Om deze activiteit in digitale vorm nauwkeurig weer te geven, moet een elektrocardiograaf in rust voldoende gegevenspunten verzamelen om het analoge signaal te reproduceren dat zo veel mogelijk op het originele signaal moet lijken.

De snelheid waarmee gegevenspunten worden bemonsterd kan een aanzienlijke invloed hebben op ECG-golfvormen met snel bewegende of hoogfrequente componenten. Voorbeelden van hoogfrequente informatie zijn:

 • Pacemakerpieken
 • Hoogfrequente piekjes in het QRS-complex
 • Piekjes in linker bundeltakblok-ECG's

Het is daarom belangrijk om de volgende vragen te stellen:

 • Ondersteunt de steekproeffrequentie een frequentiekarakteristiek die is afgestemd op de gepubliceerde richtlijnen?
 • Is er interventie van de gebruiker nodig om de pacemakerdetectie of -weergave te verbeteren?

Nauwkeurige diagnose en behandeling

Naast de vaardigheid van de arts om de gegevens te lezen, is de ECG-interpretatie ook afhankelijk van de kwaliteit van de vastgelegde gegevens. Factoren die een cruciale invloed hebben op die gegevensregistratie zijn onder andere het filteren, bemonsteren, voorbereiden van de patiënt en het plaatsen van elektroden. Als deze factoren en de implicaties ervan beter worden begrepen, kunnen stappen worden ondernomen om betrouwbare resultaten te bereiken voor diagnose en behandeling.

Referenties

1. Kania, et al. The effect of precordial lead displacement on ECG morphology. Medical & Biological Engineering & Computing. 2014;52(2):109-119.
2. Kligfield, et al. Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram Part I: The Electrocardiogram and Its Technology. Een wetenschappelijke verklaring van AHA/ACC/HRS. Circulation. 2007;115:1306-1324.
3. Aangepast van M.A. Peberdy en J.P. Ornato, "Recognition of Electrocardiographic Lead Misplacements", Am J Emerg Med 1993;11:4034 and Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice pp. 597-586.