article-detail-page
knowledge
close
language Land
search
language
keyboard_arrow_left
Nederland
Nederlands

Waarom oogzorg bij kinderen essentieel is in gemeenschappelijke gezondheidscentra

Een arts glimlacht in de camera in een ziekenhuis, terwijl andere artsen zich op de achtergrond verzamelen.

Naar schatting krijgen meer dan 8 miljoen kinderen in de Verenigde Staten hun primaire gezondheidszorg via een gemeenschappelijk gezondheidscentrum. Nu kinderen zich deze zomer voorbereiden op het nieuwe schooljaar, zouden oogonderzoeken boven aan de lijst moeten staan.

Een slecht gezichtsvermogen heeft ernstige gevolgen voor de schoolprestaties en de levenskwaliteit van kinderen, wat in wezen resulteert in miljarden dollars aan medische uitgaven per jaar. In 2013 werd de totale economische last van zichtverlies en blindheid in de Verenigde Staten geschat op $139 miljard, en de behandeling van ooggerelateerde aandoeningen bedroeg meer dan $68,8 miljard aan jaarlijkse directe medische kosten. Hoewel oogafwijkingen vaak worden geassocieerd met leeftijd, lopen etnische minderheden en mensen met een laag inkomen een verhoogd risico op oogproblemen. Ter ondersteuning van dit landelijke probleem zijn de federaal gefinancierde gemeenschappelijke gezondheidscentra in de Verenigde Staten bezig met het uitrollen van uitgebreide zorgprogramma's in kansarme gemeenschappen om gezondheidsverschillen aan te pakken en de toegang tot zorg te verbeteren.

In april 2006 ontwikkelden de Centers for Disease Control and Prevention het Vision Health Initiative, een deskundig panel dat zich moest bezighouden met het aanpakken van slecht gezichtsvermogen als volksgezondheidscrisis. De leden van dit panel hielpen bij het identificeren van hiaten en oplossingen om toekomstige acties te begeleiden en kansen voor continue gezamenlijke inspanningen in de visiegemeenschap uit te breiden. Een voorbeeld van een oogaandoening die kinderen over de hele wereld treft, is myopie. De prevalentie van myopie neemt in de Verenigde Staten toe en is wereldwijd de belangrijkste voorkomende oogaandoening. Myopie, ook wel bijziendheid genoemd, komt voor als het oog van voren naar achteren te lang groeit. In plaats van dat beelden op het netvlies worden scherpgesteld, worden de beelden op een punt vóór het netvlies scherpgesteld. Als gevolg daarvan hebben mensen met myopie een goed zicht dichtbij, maar hebben ze moeite om objecten in de verte te zien.

Myopie verhoogt de kans op oogaandoeningen die het zicht aantasten

Volgens een rapport dat in 2015 werd gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, gebaseerd op de wereldwijde prevalentie van myopie, kan worden geschat dat 1,89 miljard mensen bijziend zijn. De afgelopen jaren is er aanzienlijk gespeculeerd over de rol die elektronische apparaten zoals computers, tablets, smartphones en videogames mogelijk hebben gespeeld in de toename van myopie. In Taiwan zijn wetgevende maatregelen genomen om het gebruik van elektronische apparaten door jonge kinderen te beperken. De zorgen over elektronische apparaten lijken te zijn gebaseerd op de overtuiging dat myopie nu voorkomt bij kinderen op kleuterleeftijd, in vergelijking met 1983, toen het gebruik van elektronische apparaten niet gebruikelijk was  bij Taiwanese schoolkinderen van 18 jaar oud.

Het Brien Holden Vision Institute publiceerde in 2016 een onderzoek  en concludeerde dat bijna de helft van de wereldbevolking tegen 2050 myopie zal hebben en dat bijna een miljard mensen sterke myopie zullen hebben. Die cijfers zijn onthutsend en zouden een zevenvoudige toename van sterke myopie inhouden in vergelijking met het jaar 2000.

In juni 2018 kwamen drieëndertig deskundigen en leiders uit de oogzorgindustrie bijeen in Denver, Colorado, om te bespreken hoe het publieke bewustzijn rond de groeiende omvang van myopie in de kindertijd kan worden vergroot. De groep, ook wel de Myopia Awareness Coalition (MAC) genoemd, bestaat uit fabrikanten, detailhandelaren, verzekeraars, oogartsen en onderzoekers, allemaal met als doel om het publieke bewustzijn rond myopie te vergroten. Voor een succesvolle ontwikkeling van bewustzijn rond myopie vinden de MAC-leden het belangrijk om samen te werken met grote organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, Prevent Blindness, de American Optometric Association, de American Academy of Ophthalmology en vele anderen om bronnen te coördineren en het publiek verder te informeren over de groeiende kwestie.

Welke oplossingen zijn beschikbaar om zichtverlies bij kinderen te voorkomen?

schoolverpleegkundige die oogonderzoeken bij schoolkinderen uitvoert

Veranderingen in het gezichtsvermogen zijn normaal, maar de beste manier om zichtverlies en blindheid te voorkomen is door regelmatig een oogonderzoek uit te voeren, zelfs voordat de symptomen zich voordoen. Het is onverminderd belangrijk en urgent om op locatie een beoordeling van het gezichtsvermogen uit te voeren in gemeenschappelijke gezondheidscentra door middel van een uitgebreid oogonderzoek of met een draagbare Vision Screener. De American Academy of Pediatrics (AAP) en de American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS) hebben het gebruik van instrumenten voor fotoscreening aanbevolen  bij kinderen, indien mogelijk, vanaf 12 maanden en bij elk jaarlijks bezoek tot vijf jaar, of totdat de gezichtsscherpte betrouwbaar kan worden beoordeeld met behulp van visuskaarten.

Draagbare apparaten zoals de Welch Allyn Spot™ Vision Screener zijn ideaal voor gemeenschappelijke gezondheidscentra, omdat ze gemakkelijk te gebruiken zijn en tot zes amblyopische risicofactoren, waaronder myopie, kunnen detecteren. Geautomatiseerde screening biedt binnen enkele seconden grondige, objectieve resultaten en het intuïtieve ontwerp maakt het voor zorgverleners, schoolverpleegkundigen en vrijwilligers gemakkelijk om binnen enkele seconden resultaten vast te leggen. Het is belangrijk op te merken dat de Spot Vision Screener kan worden gebruikt om kinderen met zichtproblemen door te verwijzen voor een uitgebreid oogonderzoek.