article-detail-page
knowledge
close
language Land
search
language
keyboard_arrow_left
Nederland
Nederlands

Het effect van beweging op het SureBP®-algoritme in een Connex® Spot-monitor onderzoeken

Een clinicus neemt de bloeddruk van een patiënt op met een herbruikbaar Welch Allyn FlexiPort®-bloeddrukmanchet.

Introductie

Het verkrijgen van een nauwkeurige bloeddrukmeting kan een uitdaging zijn voor artsen die met bepaalde patiëntenpopulaties werken. Voor pediatrische en geriatrische patiënten, evenals patiënten met pijn of ongemak, is het niet altijd mogelijk om stil in de aanbevolen houding te blijven zitten. En hoewel er testnormen worden ontwikkeld voor bewegingsartefacten die tijdens vervoer worden veroorzaakt in bloeddrukmetingen,1 zijn er geen onderzoeken uitgevoerd die zich richten op hoe de bloeddruk zelfverzekerd kan worden gemeten bij deze patiënten.

Onderzoeksdoelstellingen

Onderzoekers hebben een onderzoek opgezet om de nauwkeurigheid van een geautomatiseerd apparaat voor het meten van vitale functies te beoordelen, de Welch Allyn Connex Spot-monitor, onder omstandigheden met gesimuleerde patiëntbewegingen die vaak kunnen optreden in een kliniek of ziekenhuis. De Connex Spot-monitor maakt gebruik van een uniek SureBP-algoritme op basis van vuldruk om de bloeddrukwaarden te berekenen.2, 3 Onderzoekers wilden bepalen of de Connex Spot-monitor met het SureBP-algoritme toch nauwkeurige, consistente en betrouwbare bloeddrukmetingen kan leveren onder deze omstandigheden. 

Onderzoeksparameters: gedurende een periode van twee maanden hebben 40 deelnemers zich vrijwillig aangemeld om deel te nemen aan het onderzoek. Onderzoekers verzamelden gegevens voor metingen terwijl de patiënt zich bewoog en vergeleken die met metingen die werden uitgevoerd terwijl de patiënt stillag. Bij metingen die werden uitgevoerd met door de patiënt veroorzaakte bewegingen, moesten de deelnemers aan het onderzoek tijdens de meting om de vijf seconden seriële pronatie en supinatie van de linkerarm simuleren.4 Ter vergelijking werden er handmatige auscultatoire metingen uitgevoerd zonder bewegingen van de patiënt voor en na de metingen die werden uitgevoerd terwijl de patiënt wel bewoog.

Onderzoekers

Bruce S. Alpert, David Quinn, Matthew Kinsley, Tyson Whitaker en Thomas T. John.

Belangrijke onderzoeksdoelen

Vrijwillige en onvrijwillige door de patiënt veroorzaakte bewegingen kunnen doen van bloeddrukmetingen en de nauwkeurigheid ervan beïnvloeden. Daarom zetten onderzoekers een onderzoek op en voerden dit uit om te bepalen of het Welch Allyn SureBP-algoritme in de Connex Spot-monitor op betrouwbare wijze correcte en nauwkeurige bloeddrukmetingen kon doen onder deze uitdagende omstandigheden.

Resultaten

Can’t Stop the Beat: 93% slagingspercentage bij het verkrijgen van een waarde bij de eerste poging

De Welch Allyn Connex Spot-monitor met het SureBP-algoritme heeft bij de eerste meetpoging een bloeddrukwaarde gegenereerd voor 93% van de patiënten (37 vrijwilligers).5 Toen er een tweede poging werd gedaan, registreerde het apparaat een waarde bij 100% van de patiënten (de resterende drie vrijwilligers).6 Het geautomatiseerde Welch Allyn-apparaat vereiste weinig tot geen herhaalde metingen. Naast het verminderen van de frequentie van herhaalde metingen, kan dit niveau van succesvolle eerste metingen ook helpen de algehele patiëntervaring te verbeteren. Omdat er minder metingen hoeven te worden uitgevoerd, kunnen artsen meer tijd besteden aan belangrijke interacties met patiënten.

93% succesvolle meting bij eerste poging

Prestaties onder druk: nauwkeurigheid met betrekking tot beweging 

Naast het bepalen van het percentage geslaagde bloeddrukmetingen, analyseerden onderzoekers ook de nauwkeurigheid van de metingen die werden verkregen door het geautomatiseerde Welch Allyn-apparaat. Tijdens dit onderzoek toonde de Connex Spot-monitor consistentie aan bij beweging, waarbij 85 - 87,5% van de meetwaarden werden verkregen binnen een bereik van +/- 10 mmHg in vergelijking met het handmatige apparaat voor de systolische en diastolische druk.7,9

 

Percentage meetwaarden dat binnen ±10 mmHg van de handmatig verkregen waarden valt7, 9
Percentage meetwaarden van de Connex Spot-monitor dat binnen ±10 mmHg van de handmatig verkregen waarden valt
Prestaties van de Connex Spot-monitor wanneer er sprake is van beweging7, 9

Verschil tussen testwaarde en controlewaarde

Prestaties van de Connex Spot-monitor met een Motion Whisker Chart

Conclusies

Een automatisch apparaat voor meting van vitale functies dat consistent nauwkeurige metingen kan leveren bij verschillende patiëntenpopulaties heeft gunstige implicaties voor patiënten die vaak bewegen. Elke beweging die plaatsvindt tijdens een meting kan leiden tot herhaalde metingen en onnauwkeurigheden in de gegevens. Dit neemt kostbare tijd in beslag en kan de klinische besluitvorming beïnvloeden. Daarom kan de implementatie van een geautomatiseerd apparaat voor de meting van vitale functies in uw praktijk, met name een waarvan is aangetoond dat het de uitdagingen van patiëntbewegingen aankan, helpen de efficiëntie te vergroten en de kwaliteit van de patiëntgegevens te verbeteren. De geautomatiseerde Welch Allyn Connex Spot-monitor met SureBP-technologie voldoet aan deze criteria, presteert goed bij moeilijk te meten patiënten, en biedt een hoog percentage geslaagde eerste metingen met een hoge klinische nauwkeurigheid.

Ongeacht of een patiënt stil kan blijven liggen of niet, moeten artsen kunnen vertrouwen op de gegevens die ze verzamelen en de hulpmiddelen die ze gebruiken. Daarom is een robuuste, bewegingstolerante oplossing voor vitale functies een belangrijk hulpmiddel in alle zorgomgevingen. Als uw patiënten bewegen, betekent dit niet dat hun vitale functies niet kunnen worden gemeten.

Referenties

1, 5-6. Alpert, Bruce S., David Quinn, Matthew Kinsley, Tyson Whitaker en Thomas T. John. "Accurate Blood Pressure during Patient Arm Movement." Blood Pressure Monitoring 24, no. 1 (februari 2019): 42-44.

2. Alpert BS. Validation of the Welch Allyn Pro BP 2000, a professional-grade inflation-based automated sphygmomanometer with arrhythmia detection in a combined pediatric and adult population by ANSI/AAMI/ISO standard testing. Blood Press Monit. 2018 Dec;23(6):315-317. doi: 10.1097/MBP.0000000000000350. PubMed PMID: 30312180; PubMed Central PMCID: PMC6250254

3. Alpert BS. Validation of the Welch Allyn SureBP (inflation) and StepBP (deflation) algorithms by AAMI standard testing and BHS data analysis. Blood Press Monit. 2011 Apr;16(2):96-8. doi: 10.1097/MBP.0b013e328345232f. PubMed PMID: 21412074.

4. Methodologie: de armbewegingen die werden geselecteerd voor de door beweging geïnduceerde meetcriteria bestonden uit patiënten die seriële pronatie/supinatie van de linkeronderarm simuleerden. Deze bewegingen werden gekozen omdat onderzoekers vonden dat ze drukstoringen veroorzaakten met dezelfde kenmerken die men in ziekenhuizen tegenkomt. Deze herhaalbare bewegingen werden gekozen als een nauwkeurige afspiegeling van bewegingen die de bloeddrukmetingen kunnen beïnvloeden. 

7, 9. "Precision, Consistency and Reliability in Blood Pressure Readings." Casestudy. Welch Allyn, 2018. 5-1.

8. De metingen van het automatische Welch Allyn-apparaat vielen binnen een bereik van ±10 mmHg van de controlemeting die was uitgevoerd in gevallen waar er wel of geen sprake was van beweging.