course-detail-page
knowledge
close
language Land
search
language
keyboard_arrow_left
Nederland
Nederlands

Risicobeoordeling decubitus

Online Course
1.0 Credits
menu_book
Course Type
Online Course

Leerdoelen

  • Bespreking van de onderdelen van een formele beoordeling van het risico op decubitus
  • Beschrijving van een geldig hulpmiddel voor de risicobeoordeling van decubitus
  • Herkennen hoe, wanneer en wie risicobeoordelingen moeten uitvoeren
  • Overwegingen identificeren voor speciale populaties: hoge BMI, kritieke toestand
  • Obstakels identificeren voor een juiste risicobeoordeling en behandeling van patiënten

Instructeur

HealthStream™

De cursusinhoud wordt aangeboden via HealthStream™.  

Elke zorgverlener kan gratis toegang krijgen via bovenstaande koppeling.

CE-credit-uren worden toegekend en beheerd door HealthStream™, providernummer CEP13221.

VRAGEN? 

Als u vragen hebt over CE-cursussen, neem dan gerust contact op met de klantenservice.

Voor HealthStream-ondersteuning:

Telefoonnr. (800) 521-0574

E-mail: customer.service@health-stream.com

Wie HealthStream™  voor het eerst gebruikt, kan de HealthStream™ First Time User Guide (gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik) downloaden

Voor Hillrom-ondersteuning:

Telefoonnr.: (800) 445-3730

E-mail: ContEd@hill-rom.com

OOK PERSOONLIJK BESCHIKBAAR

Klik hieronder om deze cursus  persoonlijk
aan te vragen.