article-detail-page
about-us
close
language Land
search
language
keyboard_arrow_left
Nederland
Nederlands

Bronnen voor buikligging bij patiënten

Bij patiënten met ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome; acuut ademhalingsfalen) kan de oxygenatie worden verhoogd en de mortaliteit worden verlaagd door buikliging, maar dit is in de praktijk moeilijk handmatig uit te voeren. 

Uit een prospectieve, gerandomiseerde studie op grote schaal is gebleken dat patiënten met ARDS of hypoxemie​ een verhoogde overlevingskans hebben met een behandeling in buikligging

GEGEVENS UIT KLINISCH ONDERZOEK: 'Prone Positioning in Severe Acute Respiratory Distress Syndrome'. C Guerin et al. N Engl J Med 2013; 368: 2159-2169​

  • Een multricentrisch, prospectief, gecontroleerd gerandomiseerd onderzoek met 466 patiënten, over een periode van 28 dagen - en geëxtrapoleerd naar 90 dagen​
  • Alle deelnemende patiënten vertoonden ernstige ARDS:  PaO2:FiO2-verhouding < 150 mm Hg, met FiO2 > = 0,6, PEEP van > = 5 cm water en een ademvolume van 6 ml/kg van het verwachte lichaamsgewicht​
  • Samenvatting van behandeling met buikligging:  gemiddeld 4+/-4 sessies per patiënt; gemiddeld 17+/-3 uur per sessie in buikligging

 


 

Mortaliteit bij patiënten in buikligging vs. patiënten in rugligging

De mortaliteit bij patiënten in buikligging was op dag 28 aanzienlijk lager (16%) dan de groep patiënten in rugligging (P<0,001)

Kaplan-Meier-grafiek van patiënten in buik- en rugligging

Kaplan-Meier-grafiek van de overlevingskans vanaf de randomisatie tot dag 90.

 


 

Buikligging vs. rugligging PaO2/FiO2

De verhouding PaO2/FiO2 is verbeterd tijdens behandelingsessies in buikligging.

grafiek met verbetering tijdens behandeling in buikligging

Gemiddelde waarden van PAO2/FiO2 (mm Hg) van de groep in buikligging tijdens de eerste vijf sessies (S1: n=170; S2: n=130; S3: n=99; S4: n=71; S5: n=51) (M1 = rugligging vlak voor de buikligging; M2 = een uur in buikligging; M3 = einde van de buikligging, vlak voor het teruggaan naar rugligging; M4 = 4 uur in rugligging)